31.08.2012 | Hrubá stavba ve fázi dokončováni

Stavební práce i nadále pokračují dle platného harmonogramu výstavby. Hrubá stavba ve fázi dokončování.

K dokončení samotného skeletu zbývají jen drobnosti a práce usilovně pokračují i na interiérech domu. Budoucí vlastníci si u většiny bytových jednotek můžou na místě vidět přesné dispozice jimi vybraného bytu.JON.cz